DANSK VESTINDIEN - POLITISK HISTORIE OG STATUS

Under dansk styre, som strakte sig fra det tidlige 17. århundrede til 1917, gennemgik de Dansk Vestindiske Øer, nu kendt som De Amerikanske Jomfruøer, flere betydningsfulde politiske og økonomiske forandringer, der formgav deres udvikling og det daglige liv på øerne.

Tidlig Kolonisering og Administration:

 • Etablering: Danmark etablerede sin første permanente koloni på Saint Thomas i 1671, efterfulgt af Saint John i 1718 og købet af Saint Croix fra Frankrig i 1733.
 • Kolonial Administration: Øerne blev administreret som en dansk koloni med en guvernør udnævnt af den danske konge. Den lokale administration inkluderede også råd og domstole bestående af lokale plantageejere og forretningsmænd.

Økonomisk Fokus:

 • Sukkerplantager: Økonomien var domineret af sukkerplantager, som drev behovet for en omfattende import af slaver fra Afrika. Sukkerproduktion og relaterede industrier som romdestillerier var hjørnestenen i øernes økonomi.
 • Slavehandel: Danmark var aktivt involveret i den transatlantiske slavehandel, hvilket gjorde slaveri til et centralt og dystert træk ved øernes samfund og økonomi indtil midten af det 19. århundrede.

Sociale og Juridiske Forhold:

 • Slaveri og Retssystem: Slaveri var en institutionel del af øernes samfund og økonomi indtil dets afskaffelse i 1848. De juridiske og sociale systemer understøttede og regulerede denne praksis.
 • Afskaffelse af Slaveri: Efter flere slaveoprør og stigende moralsk og politisk pres blev slaveri officielt afskaffet den 3. juli 1848, hvilket førte til en omfattende omstrukturering af øernes sociale og økonomiske systemer.

Politiske Rettigheder og Reformer:

 • Reformer: Gennem det 19. og tidlige 20. århundrede oplevede øerne forskellige reformer, der sigtede mod at forbedre økonomien, infrastrukturen og de retlige rammer. Dette inkluderede forsøg på at diversificere økonomien væk fra sukker.
 • Borgerrettigheder: Indbyggerne på øerne havde begrænsede politiske rettigheder under dansk styre, og det var først i de senere år af det 19. århundrede, at visse rettigheder og repræsentation blev udvidet til en bredere del af befolkningen.

Overgang til Amerikansk Styre:

 • Salg til USA: Økonomisk nedgang og ændrede geopolitiske forhold førte til, at Danmark solgte øerne til USA i 1917 for $25 millioner. Overgangen blev motiveret af både økonomiske overvejelser og USA’s strategiske interesser i Caribien, især under Første Verdenskrig.

Under dansk styre oplevede øerne betydelige ændringer, der formede deres økonomiske, sociale og politiske landskab. Dette historiske kapitel har efterladt en varig arv, der fortsat påvirker kulturen, sproget og det juridiske system på De Amerikanske Jomfruøer.

Overgang til Amerikansk Styre:

 • Salg til USA: Økonomisk nedgang og ændrede geopolitiske forhold førte til, at Danmark solgte øerne til USA i 1917 for $25 millioner. Overgangen blev motiveret af både økonomiske overvejelser og USA’s strategiske interesser i Caribien, især under Første Verdenskrig.

Under dansk styre oplevede øerne betydelige ændringer, der formede deres økonomiske, sociale og politiske landskab. Dette historiske kapitel har efterladt en varig arv, der fortsat påvirker kulturen, sproget og det juridiske system på De Amerikanske Jomfruøer.

Slaveri og slavehandel på øerne

Slaveri og slavehandel spillede en afgørende rolle i historien om de Dansk Vestindiske Øer, nu kendt som De Amerikanske Jomfruøer, især i forbindelse med sukkerplantagerne, som var økonomiens rygrad i kolonitiden.

Introduktion af Slaveri: Slaveriet på øerne begyndte i det 17. århundrede, kort efter at Danmark etablerede sin første koloni på Saint Thomas. Det blev hurtigt en integreret del af økonomien, da arbejdskraften fra slaverne var afgørende for driften af de store sukkerplantager.

Transatlantisk Slavehandel: Danmark blev aktivt involveret i den transatlantiske slavehandel. Slaver blev transporteret fra Afrika til de Dansk Vestindiske Øer under ofte gruopvækkende forhold. Mange døde under overfarten på grund af sygdom, underernæring og brutale behandlinger.

Levnedsvilkår for Slaverne: Livet for slaverne på sukkerplantagerne var ekstremt hårdt og brutalt. De arbejdede lange dage under tøffe forhold, ofte fra solopgang til solnedgang. Slaverne blev udsat for hård fysisk straf og levede under konstant overvågning af plantageejere og opsynsmænd.

Slaveoprør: Modstanden mod slaveriet manifesterede sig i flere slaveoprør. Det mest bemærkelsesværdige var 1733-oprøret på Saint John, ledet af Akwamu-slaver fra det nuværende Ghana, og et større oprør på Saint Croix i 1848, kendt som Buddhoe-oprøret, efter dets leder.

Afskaffelse af Slaveri: Slaveriet på de Dansk Vestindiske Øer blev officielt afskaffet i 1848, umiddelbart efter Buddhoe-oprøret på Saint Croix. Afskaffelsen var en vigtig begivenhed og førte til en fundamental ændring af øernes sociale og økonomiske strukturer.

Eftervirkningerne af Slaveri: Selv efter afskaffelsen af slaveri fortsatte de tidligere slaver og deres efterkommere at kæmpe med sociale og økonomiske udfordringer. Diskrimination og ulighed prægede samfundet i mange år efter.

Efter overdragelsen fra Danmark til USA i 1917 har De Amerikanske Jomfruøer udviklet sig til et unikt politisk territorium under amerikansk styre. Øernes nuværende politiske status og system er præget af både selvstyre og integration med bredere amerikanske politiske og juridiske strukturer.

Politisk Status:

 • Ikke-indlemmet Territorium: De Amerikanske Jomfruøer er et ikke-indlemmet territorium under USA. Dette betyder, at øerne er under amerikansk suverænitet, men ikke fuldt ud en del af USA. Borgerne har amerikansk statsborgerskab, men øernes forhold til USA er defineret af Kongressen.
 • Statsborgerskab: Indbyggerne blev tildelt amerikansk statsborgerskab i 1927. Mens de er amerikanske statsborgere, kan de ikke stemme ved præsidentvalg, medmindre de er bosat i en af de 50 stater eller District of Columbia.

Regering og Administration:

 • Lokal Regering: De Amerikanske Jomfruøer har deres egen lokalregering, bestående af en guvernør valgt af øboerne og et lovgivende organ, Senatet, som også vælges af de lokale vælgere. Der er også lokale domstole.
 • Forhold til den Føderale Regering: Som et territorium er øerne underlagt den amerikanske Kongres’ autoritet, og nogle føderale love og reguleringer gælder automatisk. Øerne har en ikke-stemmerettig delegeret i den amerikanske Kongres.

Økonomiske og Sociale Forhold:

 • Økonomisk Støtte: Økonomien får betydelig støtte fra den føderale regering, herunder sociale programmer, infrastrukturprojekter og økonomisk udvikling.
 • Sociale Tjenester: Indbyggerne har adgang til mange af de samme føderale sociale tjenester som borgere i staterne, inklusive Medicare og Social Security.

Juridisk System:

 • Retssystem: Øerne har deres eget retssystem, som er baseret på både lokal og føderal lovgivning. De har også en appelret, hvis afgørelser kan appelleres til den føderale appelret.

Politiske Udfordringer og Spørgsmål:

 • Repræsentation: En vedvarende politisk debat er spørgsmålet om fuld repræsentation og stemmerettigheder, især retten til at stemme ved præsidentvalg.
 • Statusdiskussion: Der har været diskussioner om øernes fremtidige status, herunder mulighederne for større selvstyre, statsdannelse eller endda uafhængighed, selvom ingen af disse muligheder for nærværende har bred støtte.

Kulturel og Politisk Identitet:

 • Unik Identitet: Selvom øerne er en del af USA, har de bevaret en stærk lokal identitet, der er præget af deres historie, kultur og geografiske placering i Caribien.

Sankt Thomas

Sankt Croix

Sankt John