DANSK VESTINDIEN - HISTORISK BAGGRUND

Tidlig historie og oprindelige indbyggere

Før den europæiske kolonisering var de Dansk Vestindiske Øer, nu kendt som De Amerikanske Jomfruøer, beboet af forskellige indfødte folk. Disse omfattede primært Arawak- og Carib-stammer, der var indianske folk med distinkte kulturer og samfund.

Arawak-folket, der ankom til øerne flere århundreder før europæerne, var blandt de første indbyggere. De var kendt for at være fredelige landmænd og dygtige fiskere, som levede i organiserede landsbyer. Deres samfund var baseret på landbrug, hovedsageligt dyrkning af afgrøder som maniok og majs, og de var også dygtige til håndværk, herunder keramik og vævning.

Carib-folket, som ankom til øerne senere, var mere krigersk og overtog gradvist territorier fra Arawak-folket. De var berømte for deres søfærdigheder og navigerede ofte mellem øerne i kanoer, hvilket gjorde det muligt for dem at udvide deres indflydelse over et større område. Carib-stammen var også kendt for deres modstand mod europæisk kolonisering.

Da europæerne ankom i det 15. og 16. århundrede, førte dette til dramatiske ændringer for de oprindelige folk. Mange indfødte blev udsat for sygdomme, som de ikke havde immunitet over for, hvilket førte til betydelige befolkningstab. Desuden medførte europæisk kolonisering og de efterfølgende konflikter yderligere nedgang i de indfødte befolkninger.

Den tidlige historie og kulturarven fra de oprindelige indbyggere spiller en vigtig rolle i de Dansk Vestindiske Øers samlede historie og kulturelle landskab, selvom meget af denne arv gik tabt eller blev ændret under den lange periode med europæisk kolonisering.

Dansk kolonisering og øernes betydning for Danmark

Dansk kolonisering af de Vestindiske Øer begyndte i det tidlige 17. århundrede. Det var en del af Danmarks bestræbelser på at udvide sin indflydelse og rigdom gennem oversøiske kolonier.

Etablering af Kolonierne: Danmark etablerede sin første permanente bosættelse på Saint Thomas i 1671. Saint John blev koloniseret i 1718, og Saint Croix blev købt fra Frankrig i 1733. Disse øer blev centrale i den danske koloniale indsats i Caribien.

Økonomisk Motivation: Øernes primære økonomiske aktivitet var dyrkning af sukkerroer på plantager. Sukkerproduktionen krævede en stor arbejdsstyrke, hvilket førte til en omfattende involvering i den transatlantiske slavehandel. Slaverne blev primært bragt fra Afrika og sat til arbejde under ofte brutale forhold på plantagerne.

Slavehandel og Slaveri: Slavehandelen var økonomisk profitabel for Danmark, og landet blev en aktiv deltager i denne handel. Slaveriets brutalitet og de inhumane forhold førte til flere slaveoprør, mest bemærkelsesværdigt oprøret på Saint John i 1733 og et større oprør på Saint Croix i 1848.

Afskaffelse af Slaveri: Slaveriet blev officielt afskaffet i de Dansk Vestindiske Øer i 1848, først efter et stort slaveoprør ledet af General Buddhoe på Saint Croix. Afskaffelsen af slaveri ændrede de økonomiske og sociale strukturer på øerne betydeligt.

Økonomisk Nedgang og Salg: Efter afskaffelsen af slaveri oplevede øerne en økonomisk nedgang. Sukkerproduktionen blev mindre profitabel, og Danmark begyndte at overveje at afhænde kolonierne. Efter flere års forhandlinger blev øerne solgt til USA i 1917 for 25 millioner dollars, delvis motiveret af strategiske overvejelser under Første Verdenskrig.

Betydning for Danmark: For Danmark var de Vestindiske Øer både en kilde til økonomisk profit gennem sukkerproduktion og slavehandel og et symbol på Danmarks status som kolonimagt. Øernes salg markerede afslutningen på en vigtig periode i dansk kolonihistorie og afspejlede en ændring i både økonomiske realiteter og etiske perspektiver.

Slaveri og slavehandel på øerne

Slaveri og slavehandel spillede en afgørende rolle i historien om de Dansk Vestindiske Øer, nu kendt som De Amerikanske Jomfruøer, især i forbindelse med sukkerplantagerne, som var økonomiens rygrad i kolonitiden.

Introduktion af Slaveri: Slaveriet på øerne begyndte i det 17. århundrede, kort efter at Danmark etablerede sin første koloni på Saint Thomas. Det blev hurtigt en integreret del af økonomien, da arbejdskraften fra slaverne var afgørende for driften af de store sukkerplantager.

Transatlantisk Slavehandel: Danmark blev aktivt involveret i den transatlantiske slavehandel. Slaver blev transporteret fra Afrika til de Dansk Vestindiske Øer under ofte gruopvækkende forhold. Mange døde under overfarten på grund af sygdom, underernæring og brutale behandlinger.

Levnedsvilkår for Slaverne: Livet for slaverne på sukkerplantagerne var ekstremt hårdt og brutalt. De arbejdede lange dage under tøffe forhold, ofte fra solopgang til solnedgang. Slaverne blev udsat for hård fysisk straf og levede under konstant overvågning af plantageejere og opsynsmænd.

Slaveoprør: Modstanden mod slaveriet manifesterede sig i flere slaveoprør. Det mest bemærkelsesværdige var 1733-oprøret på Saint John, ledet af Akwamu-slaver fra det nuværende Ghana, og et større oprør på Saint Croix i 1848, kendt som Buddhoe-oprøret, efter dets leder.

Afskaffelse af Slaveri: Slaveriet på de Dansk Vestindiske Øer blev officielt afskaffet i 1848, umiddelbart efter Buddhoe-oprøret på Saint Croix. Afskaffelsen var en vigtig begivenhed og førte til en fundamental ændring af øernes sociale og økonomiske strukturer.

Eftervirkningerne af Slaveri: Selv efter afskaffelsen af slaveri fortsatte de tidligere slaver og deres efterkommere at kæmpe med sociale og økonomiske udfordringer. Diskrimination og ulighed prægede samfundet i mange år efter.

Vigtige historiske begivenheder og perioder

De Dansk Vestindiske Øer, nu kendt som De Amerikanske Jomfruøer, har en rig historie præget af vigtige begivenheder og perioder, der har formet deres udvikling og identitet:

  1. Dansk Kolonisering (1671-1917): Danmark etablerede sig på Saint Thomas i 1671, på Saint John i 1718, og købte Saint Croix fra Frankrig i 1733. Denne periode markerer begyndelsen på dansk styre, etablering af plantageøkonomi og introduktion af slaveri.

  2. Slaveoprør på Saint John (1733): Et markant slaveoprør fandt sted på Saint John i 1733, da slaver fra Akwamu i det nuværende Ghana gjorde oprør og overtog kontrol over øen i flere måneder. Dette oprør var et tidligt tegn på modstand mod det brutale slaverisystem.

  3. Køb af Saint Croix (1733): Danmarks køb af Saint Croix fra Frankrig i 1733 var et væsentligt skridt i udvidelsen af Danmarks kolonirige og styrkelsen af sukkerindustrien.

  4. Buddhoe-oprøret og Afskaffelse af Slaveri (1848): Et afgørende øjeblik i øernes historie var slaveoprøret ledet af General Buddhoe på Saint Croix i 1848, som førte til en umiddelbar afskaffelse af slaveriet. Dette markerede en stor forandring i samfundet og økonomien.

  5. Overførsel til USA (1917): Efter en periode med økonomisk nedgang og forhandlinger mellem Danmark og USA blev øerne solgt til USA i 1917 for $25 millioner, delvis motiveret af strategiske overvejelser under Første Verdenskrig. Dette markerede afslutningen på dansk kolonisering og begyndelsen på et nyt kapitel under amerikansk styre.

  6. Anden Verdenskrig (1939-1945): Under Anden Verdenskrig fik øerne strategisk betydning for USA, især som en vigtig flådebase og for beskyttelse af Panamakanalen.

  7. Turismens Vækst (1950’erne og frem): Efter Anden Verdenskrig begyndte øerne at udvikle en stærk turistindustri, hvilket skabte en ny økonomisk dynamik og forandrede øernes sociale og økonomiske struktur.

  8. Politisk Udvikling (20. århundrede): I løbet af det 20. århundrede oplevede øerne en række politiske udviklinger, herunder øget lokal selvstyre, udvikling af politiske institutioner og debatter om øernes status og identitet.

Disse perioder og begivenheder er afgørende for at forstå de komplekse historiske, sociale og økonomiske dynamikker, der har formet de Dansk Vestindiske Øer gennem tiden.

Sankt Thomas

Sankt Croix

Sankt John